Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dokumenty do pobrania

Czcionka:

Niechlów dnia..........................................

 

Karta zgłoszenia do sekcji

Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie

 

  Imię i  nazwisko uczestnika zajęć ……………………………………………………..

data i miejsce urodzenia .......................…………………………...............................

nazwa przedszkola/szkoły ............…………………………………………………..

klasa  ………………..

   tel. kontaktowy Rodzica/Opiekuna ………………..........................................

adres email ........................................………………………………………..

 

Swój wybór proszę zaznaczyć znakiemz prawej strony

 

Sekcja  plastyczna  grupa młodsza ……….

Sekcja  plastyczna  grupa starsza ………….

Nauka  gry na gitarze (podstawy) ………....

Nauka  gry na instrumentach klawiszowych ....................

Sekcja  wokalna .........................

 

Mażoretki:

Grupa najmłodsza - przedszkolaki - ......................

Grupa średnia - kadetki - .....................................

Grupa najstarsza - juniorki - ................................

 

W ramach prowadzonych zajęć sekcji wyrażam zgodę na nieodpłatne reprezentowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie podczas imprez organizowanych i współorganizowanych przez w/w placówkę.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.)

 

Zobowiązuję się do przekazywania informacji o nieobecności na zajęciach.

·Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach.

 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie zgodnie

z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

 

 

                                                                                                                                                                       .............................................................

                                                                                            Podpis rodzica / opiekuna prawnego

........................................

Podpis zgłoszonego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny