Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Plan Pracy 2020 rok

Czcionka:

L.p.

Nazwa Imprezy

Organizator/

Współorganizator

Miesiąc

1

Koncert kolęd w Sicinach

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wybory Młodzieżowej Rady Gminy

Działalność sekcji GOK

Gminny Ośrodek Kultury

Stowarzyszenie Siedmiu w Sicinach

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Sicinach

Rada Seniorów, Młodzieżowa Rada Gminy, Sołtysi i Rady sołeckie

 

Styczeń

2

Bal przebierańców

 

Dyskoteka „Walentynkowa” dla młodzieży

XX IDolnośląski Konkurs Recytatorski „PEGAZIK”

Zabawa ostatkowa

Działalność sekcji GOK

 

Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

Młodzieżowa Rada Gminy

Gimnazjum w Naratowie

Zespół Szkół w Niechlowie

PCDN  i PPP w Górze

Rodzice mażoretek

Luty

3

Dzień Kobiet

Warsztaty  prac Wielkanocnych

Międzynarodowy dzień Teatru

Działalność sekcji GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

Rada Seniorów Gminy Niechlów, Klub Seniora,

Marzec

4

V Gminny Konkurs Polskiej  Piosenki Rozrywkowej

Udział Mażoretek „Delicje” Niechlów w Mistrzostwach Polski Zachodniej

Działalność sekcji GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

 

Kwiecień

5

 

Dzień Matki

Udział Mażoretek w Mistrzostwach Polski (w przypadku kwalifikacji)

Bieg Charytatywny w Sicinach

Nabór do projektu Piękna zdrowa i zadbana.

Realizacja projektu przegląd dorobku artystycznego zespołu mażoretek Delicje Niechlów.

Działalność Sekcji GOK

Urząd Gminy Niechlów

Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

Sołtys i Rada sołecka wsi Niechlów

Stowarzyszenie „Kulturalni z Natury”, Stowarzyszenie Siedmiu w Sicinach Szkoła podstawowa w Sicinach

Maj

6

Dzień Dziecka

Udział Mażoretek w Mistrzostwach Europy (w przypadku kwalifikacji)

Festyn Noc Świętojańska

Aktywna Gmina Sportowy Niechlów

Realizacja zadania pod nazwą Piękna zdrowa i zadbana.

Realizacja projektu przegląd dorobku artystycznego zespołu mażoretek Delicje Niechlów.

 

Działalność sekcji GOK

Urząd Gminy Niechlów

Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

Sołtys i Rada sołecka wsi Niechlów, Szkoła podstawowa w Niechlowie

Stowarzyszenie „Kulturalni z natury”

 

Czerwiec

7

Wakacje

  „Wronowiada”

Realizacja zadania pod nazwą Piękna zdrowa i zadbana.

Realizacja projektu przegląd dorobku artystycznego zespołu mażoretek Delicje Niechlów.

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

Zespół Ludowy „Wronowianki”

Urząd Gminy Niechlów

Stowarzyszenie „Kulturalni z natury”

 

 

Lipiec

Sierpień

8

Dożynki Gminne w Niechlowie

 

„Święto Pieczonego Ziemniaka ”

 

Realizacja zadania pod nazwą Piękna zdrowa i zadbana.

Realizacja projektu przegląd dorobku artystycznego zespołu mażoretek Delicje Niechlów.

 

 

Działalność sekcji GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

Sołtys i Rada sołecka wsi Niechlów

Stowarzyszenie „Kulturalni z natury”

 

 

Wrzesień

9

Działalność sekcji GOK

 

Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

Październik

10

  Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej

 

Wieczór „Marcinowy”

Obchody Święta Niepodległości 11-go Listopada

Dyskoteka” Andrzejkowa” dla młodzieży

Zabawa „Andrzejkowa”

 

Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

„Stowarzyszenie Siedmiu w Sicinach”

 

Gimnazjum w Naratowie

Zespół Szkół w Niechlowie

Rodzice mażoretek

 

Listopad

11

„Mikołajki”

Działalność sekcji GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

Sołtys i Rada sołecka wsi Niechlów

Stowarzyszenie „Kulturalni z natury”

Młodzieżowa Rada Gminy

 

Grudzień

 

W roku 2020 kontynuowana będzie  prace następujących sekcji:

Sekcja gitarowo – wokalna prowadzona przez Agatę Kukułę, praca artystyczna w tej sekcji opiera się na zróżnicowanym repertuarze zarówno polskich jak i zagranicznych autorów, o dużym zróżnicowaniu . Próby odbywają się 1 raz w tygodniu oraz dodatkowo przed występami czy konkursami.

Zumba zajęcia płatne prowadzone 1 raz w tygodniu przez Agatę Kukułę

Sekcja instrumentalna – instrumenty klawiszowe prowadzona przez Bartosza Betę praca w tej sekcji opiera się na doskonaleniu umiejętności gry na instrumentach klawiszowych, oraz czytaniu nut. Próby odbywają się 1 raz w tygodniu oraz dodatkowo przed występami czy konkursami.

Sekcja plastyczna – pracownia ceramiczna zajęcia prowadzone doraźnie przez pracownię ceramiki unikalnej, oraz przez Katarzynę Kurdek ( zajęcia regularne rozpoczną się po znalezieniu osoby prowadzącej)

Mażoretki, sekcja prowadzona przez Kamilę Rzepiela Drgas praca w tej sekcji to zajęcia ogólnorozwojowe, podstawy baletu, rozciąganie, akrobatyka, techniki tańca mażoretkowego w tym praca z rekwizytem: pałka, flaga, buława. Treningi odbywają się 2 razy w tygodniu w 4 grupach wiekowych. (zajęcia  płatne)

Taniec z ogniem  sekcja prowadzona przez Patrycję Kurdek praca w tej sekcji to zajęcia ogólnorozwojowe , doskonalenie technik żonglerskich, akrobatyka, praca z rekwizytem: kije, poi, wachlarze, skrzydła, parzydła, hula hop, kij smoczy, levistick oraz rekwizyty do żonglowania; piłki, obręcze, klaby, diabolo, flowrstick. Treningi odbywają się przed występami.

Zespół Ludowy Wronowianki prowadzony przez Kierownika zespołu  Beatę Wojtkowiak, zespół spotyka się na próby 1 raz w tygodniu przed występami i konkursami organizowane są dodatkowe próby.

Jeżdżący Dom Kultury zajęcia prowadzone w świetlicach wiejskich przez animatora zatrudnionego przez GOK- Henrykę Dul.

Zajęcia teatralne prowadzone przez Katarzynę Kurdek mające na celu przygotowanie przedstawień tematycznych we współpracy z Radą Seniorów,  Młodzieżową Radą Gminy.

Zajęcia kulinarne prowadzone początkowo co dwa tygodnie z możliwością zwiększenia częstotliwości prowadzone przez Katarzynę Kurdek.

Młodzieżowa Rada Gminy realizacja założeń planu pracy MRG opiekun Katarzyna Kurdek.

Rada Seniorów realizacja planu pracy RS opiekun Lilla Różańska

 

Planowane przedsięwzięcia na rok 2020

 

Planowane jest utworzenie sekcji dedykowanej dla chłopców np. modelarskiej, oraz klubu gier planszowych w przypadku braku zainteresowania zostaną podjęte próby utworzenia innych zajęć.

Realizowany będzie grant pod nazwą Piękna zdrowa i zadbana, w ramach którego odbędzie się cykl warsztatów dedykowanych dla kobiet powyżej 18 roku życia.

Stowarzyszenie Kulturalni z natury we współpracy z GOK będzie realizowało grant pod nazwą przegląd dorobku artystycznego zespołu mażoretek Delicje Niechlów.

Kontynuowana będzie współpraca ze wszystkimi chętnymi do współpracy sołectwami oraz organizacjami pozarządowymi( stowarzyszenia , koła gospodyń oraz grupy nieformalne), planowane jest kontynuacja „jeżdżącego domu kultury” – tzn. GOK będzie obecny we wszystkich miejscowościach gminy podczas realizowanych tam przedsięwzięć oraz będzie inicjował różne wydarzenia.

 Planowana jest również kompleksowa modernizacja w ośrodka oraz jego doposażenie.

Zostaną podjęte próby pozyskiwania środków zewnętrznych  zarówno poprzez składanie wniosków jak i poszukiwanie i pozyskiwanie sponsorów.

Wszystkie przedsięwzięcia i plany  będą realizowane lub modyfikowane w miarę posiadanych i/lub pozyskanych środków finansowych.

 

 

 

 

L.p.

Nazwa Imprezy

Organizator/

Współorganizator

Miesiąc

1

Koncert kolęd w Sicinach

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wybory Młodzieżowej Rady Gminy

Działalność sekcji GOK

Gminny Ośrodek Kultury

Stowarzyszenie Siedmiu w Sicinach

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Sicinach

Rada Seniorów, Młodzieżowa Rada Gminy, Sołtysi i Rady sołeckie

 

Styczeń

2

Bal przebierańców

 

Dyskoteka „Walentynkowa” dla młodzieży

XX IDolnośląski Konkurs Recytatorski „PEGAZIK”

Zabawa ostatkowa

Działalność sekcji GOK

 

Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

Młodzieżowa Rada Gminy

Gimnazjum w Naratowie

Zespół Szkół w Niechlowie

PCDN  i PPP w Górze

Rodzice mażoretek

Luty

3

Dzień Kobiet

Warsztaty  prac Wielkanocnych

Międzynarodowy dzień Teatru

Działalność sekcji GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

Rada Seniorów Gminy Niechlów, Klub Seniora,

Marzec

4

V Gminny Konkurs Polskiej  Piosenki Rozrywkowej

Udział Mażoretek „Delicje” Niechlów w Mistrzostwach Polski Zachodniej

Działalność sekcji GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

 

Kwiecień

5

 

Dzień Matki

Udział Mażoretek w Mistrzostwach Polski (w przypadku kwalifikacji)

Bieg Charytatywny w Sicinach

Nabór do projektu Piękna zdrowa i zadbana.

Realizacja projektu przegląd dorobku artystycznego zespołu mażoretek Delicje Niechlów.

Działalność Sekcji GOK

Urząd Gminy Niechlów

Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

Sołtys i Rada sołecka wsi Niechlów

Stowarzyszenie „Kulturalni z Natury”, Stowarzyszenie Siedmiu w Sicinach Szkoła podstawowa w Sicinach

Maj

6

Dzień Dziecka

Udział Mażoretek w Mistrzostwach Europy (w przypadku kwalifikacji)

Festyn Noc Świętojańska

Aktywna Gmina Sportowy Niechlów

Realizacja zadania pod nazwą Piękna zdrowa i zadbana.

Realizacja projektu przegląd dorobku artystycznego zespołu mażoretek Delicje Niechlów.

 

Działalność sekcji GOK

Urząd Gminy Niechlów

Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

Sołtys i Rada sołecka wsi Niechlów, Szkoła podstawowa w Niechlowie

Stowarzyszenie „Kulturalni z natury”

 

Czerwiec

7

Wakacje

  „Wronowiada”

Realizacja zadania pod nazwą Piękna zdrowa i zadbana.

Realizacja projektu przegląd dorobku artystycznego zespołu mażoretek Delicje Niechlów.

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

Zespół Ludowy „Wronowianki”

Urząd Gminy Niechlów

Stowarzyszenie „Kulturalni z natury”

 

 

Lipiec

Sierpień

8

Dożynki Gminne w Niechlowie

 

„Święto Pieczonego Ziemniaka ”

 

Realizacja zadania pod nazwą Piękna zdrowa i zadbana.

Realizacja projektu przegląd dorobku artystycznego zespołu mażoretek Delicje Niechlów.

 

 

Działalność sekcji GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

Sołtys i Rada sołecka wsi Niechlów

Stowarzyszenie „Kulturalni z natury”

 

 

Wrzesień

9

Działalność sekcji GOK

 

Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

Październik

10

  Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej

 

Wieczór „Marcinowy”

Obchody Święta Niepodległości 11-go Listopada

Dyskoteka” Andrzejkowa” dla młodzieży

Zabawa „Andrzejkowa”

 

Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

„Stowarzyszenie Siedmiu w Sicinach”

 

Gimnazjum w Naratowie

Zespół Szkół w Niechlowie

Rodzice mażoretek

 

Listopad

11

„Mikołajki”

Działalność sekcji GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

Sołtys i Rada sołecka wsi Niechlów

Stowarzyszenie „Kulturalni z natury”

Młodzieżowa Rada Gminy

 

Grudzień

 

W roku 2020 kontynuowana będzie  prace następujących sekcji:

Sekcja gitarowo – wokalna prowadzona przez Agatę Kukułę, praca artystyczna w tej sekcji opiera się na zróżnicowanym repertuarze zarówno polskich jak i zagranicznych autorów, o dużym zróżnicowaniu . Próby odbywają się 1 raz w tygodniu oraz dodatkowo przed występami czy konkursami.

Zumba zajęcia płatne prowadzone 1 raz w tygodniu przez Agatę Kukułę

Sekcja instrumentalna – instrumenty klawiszowe prowadzona przez Bartosza Betę praca w tej sekcji opiera się na doskonaleniu umiejętności gry na instrumentach klawiszowych, oraz czytaniu nut. Próby odbywają się 1 raz w tygodniu oraz dodatkowo przed występami czy konkursami.

Sekcja plastyczna – pracownia ceramiczna zajęcia prowadzone doraźnie przez pracownię ceramiki unikalnej, oraz przez Katarzynę Kurdek ( zajęcia regularne rozpoczną się po znalezieniu osoby prowadzącej)

Mażoretki, sekcja prowadzona przez Kamilę Rzepiela Drgas praca w tej sekcji to zajęcia ogólnorozwojowe, podstawy baletu, rozciąganie, akrobatyka, techniki tańca mażoretkowego w tym praca z rekwizytem: pałka, flaga, buława. Treningi odbywają się 2 razy w tygodniu w 4 grupach wiekowych. (zajęcia  płatne)

Taniec z ogniem  sekcja prowadzona przez Patrycję Kurdek praca w tej sekcji to zajęcia ogólnorozwojowe , doskonalenie technik żonglerskich, akrobatyka, praca z rekwizytem: kije, poi, wachlarze, skrzydła, parzydła, hula hop, kij smoczy, levistick oraz rekwizyty do żonglowania; piłki, obręcze, klaby, diabolo, flowrstick. Treningi odbywają się przed występami.

Zespół Ludowy Wronowianki prowadzony przez Kierownika zespołu  Beatę Wojtkowiak, zespół spotyka się na próby 1 raz w tygodniu przed występami i konkursami organizowane są dodatkowe próby.

Jeżdżący Dom Kultury zajęcia prowadzone w świetlicach wiejskich przez animatora zatrudnionego przez GOK- Henrykę Dul.

Zajęcia teatralne prowadzone przez Katarzynę Kurdek mające na celu przygotowanie przedstawień tematycznych we współpracy z Radą Seniorów,  Młodzieżową Radą Gminy.

Zajęcia kulinarne prowadzone początkowo co dwa tygodnie z możliwością zwiększenia częstotliwości prowadzone przez Katarzynę Kurdek.

Młodzieżowa Rada Gminy realizacja założeń planu pracy MRG opiekun Katarzyna Kurdek.

Rada Seniorów realizacja planu pracy RS opiekun Lilla Różańska

 

Planowane przedsięwzięcia na rok 2020

 

Planowane jest utworzenie sekcji dedykowanej dla chłopców np. modelarskiej, oraz klubu gier planszowych w przypadku braku zainteresowania zostaną podjęte próby utworzenia innych zajęć.

Realizowany będzie grant pod nazwą Piękna zdrowa i zadbana, w ramach którego odbędzie się cykl warsztatów dedykowanych dla kobiet powyżej 18 roku życia.

Stowarzyszenie Kulturalni z natury we współpracy z GOK będzie realizowało grant pod nazwą przegląd dorobku artystycznego zespołu mażoretek Delicje Niechlów.

Kontynuowana będzie współpraca ze wszystkimi chętnymi do współpracy sołectwami oraz organizacjami pozarządowymi( stowarzyszenia , koła gospodyń oraz grupy nieformalne), planowane jest kontynuacja „jeżdżącego domu kultury” – tzn. GOK będzie obecny we wszystkich miejscowościach gminy podczas realizowanych tam przedsięwzięć oraz będzie inicjował różne wydarzenia.

 Planowana jest również kompleksowa modernizacja w ośrodka oraz jego doposażenie.

Zostaną podjęte próby pozyskiwania środków zewnętrznych  zarówno poprzez składanie wniosków jak i poszukiwanie i pozyskiwanie sponsorów.

Wszystkie przedsięwzięcia i plany  będą realizowane lub modyfikowane w miarę posiadanych i/lub pozyskanych środków finansowych.

 

 

 

 

L.p.

Nazwa Imprezy

Organizator/

Współorganizator

Miesiąc

1

Koncert kolęd w Sicinach

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wybory Młodzieżowej Rady Gminy

Działalność sekcji GOK

Gminny Ośrodek Kultury

Stowarzyszenie Siedmiu w Sicinach

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Sicinach

Rada Seniorów, Młodzieżowa Rada Gminy, Sołtysi i Rady sołeckie

 

Styczeń

2

Bal przebierańców

 

Dyskoteka „Walentynkowa” dla młodzieży

XX IDolnośląski Konkurs Recytatorski „PEGAZIK”

Zabawa ostatkowa

Działalność sekcji GOK

 

Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

Młodzieżowa Rada Gminy

Gimnazjum w Naratowie

Zespół Szkół w Niechlowie

PCDN  i PPP w Górze

Rodzice mażoretek

Luty

3

Dzień Kobiet

Warsztaty  prac Wielkanocnych

Międzynarodowy dzień Teatru

Działalność sekcji GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

Rada Seniorów Gminy Niechlów, Klub Seniora,

Marzec

4

V Gminny Konkurs Polskiej  Piosenki Rozrywkowej

Udział Mażoretek „Delicje” Niechlów w Mistrzostwach Polski Zachodniej

Działalność sekcji GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

 

Kwiecień

5

 

Dzień Matki

Udział Mażoretek w Mistrzostwach Polski (w przypadku kwalifikacji)

Bieg Charytatywny w Sicinach

Nabór do projektu Piękna zdrowa i zadbana.

Realizacja projektu przegląd dorobku artystycznego zespołu mażoretek Delicje Niechlów.

Działalność Sekcji GOK

Urząd Gminy Niechlów

Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

Sołtys i Rada sołecka wsi Niechlów

Stowarzyszenie „Kulturalni z Natury”, Stowarzyszenie Siedmiu w Sicinach Szkoła podstawowa w Sicinach

Maj

6

Dzień Dziecka

Udział Mażoretek w Mistrzostwach Europy (w przypadku kwalifikacji)

Festyn Noc Świętojańska

Aktywna Gmina Sportowy Niechlów

Realizacja zadania pod nazwą Piękna zdrowa i zadbana.

Realizacja projektu przegląd dorobku artystycznego zespołu mażoretek Delicje Niechlów.

 

Działalność sekcji GOK

Urząd Gminy Niechlów

Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

Sołtys i Rada sołecka wsi Niechlów, Szkoła podstawowa w Niechlowie

Stowarzyszenie „Kulturalni z natury”

 

Czerwiec

7

Wakacje

  „Wronowiada”

Realizacja zadania pod nazwą Piękna zdrowa i zadbana.

Realizacja projektu przegląd dorobku artystycznego zespołu mażoretek Delicje Niechlów.

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

Zespół Ludowy „Wronowianki”

Urząd Gminy Niechlów

Stowarzyszenie „Kulturalni z natury”

 

 

Lipiec

Sierpień

8

Dożynki Gminne w Niechlowie

 

„Święto Pieczonego Ziemniaka ”

 

Realizacja zadania pod nazwą Piękna zdrowa i zadbana.

Realizacja projektu przegląd dorobku artystycznego zespołu mażoretek Delicje Niechlów.

 

 

Działalność sekcji GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

Sołtys i Rada sołecka wsi Niechlów

Stowarzyszenie „Kulturalni z natury”

 

 

Wrzesień

9

Działalność sekcji GOK

 

Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

Październik

10

  Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej

 

Wieczór „Marcinowy”

Obchody Święta Niepodległości 11-go Listopada

Dyskoteka” Andrzejkowa” dla młodzieży

Zabawa „Andrzejkowa”

 

Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

„Stowarzyszenie Siedmiu w Sicinach”

 

Gimnazjum w Naratowie

Zespół Szkół w Niechlowie

Rodzice mażoretek

 

Listopad

11

„Mikołajki”

Działalność sekcji GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

Sołtys i Rada sołecka wsi Niechlów

Stowarzyszenie „Kulturalni z natury”

Młodzieżowa Rada Gminy

 

Grudzień

 

W roku 2020 kontynuowana będzie  prace następujących sekcji:

Sekcja gitarowo – wokalna prowadzona przez Agatę Kukułę, praca artystyczna w tej sekcji opiera się na zróżnicowanym repertuarze zarówno polskich jak i zagranicznych autorów, o dużym zróżnicowaniu . Próby odbywają się 1 raz w tygodniu oraz dodatkowo przed występami czy konkursami.

Zumba zajęcia płatne prowadzone 1 raz w tygodniu przez Agatę Kukułę

Sekcja instrumentalna – instrumenty klawiszowe prowadzona przez Bartosza Betę praca w tej sekcji opiera się na doskonaleniu umiejętności gry na instrumentach klawiszowych, oraz czytaniu nut. Próby odbywają się 1 raz w tygodniu oraz dodatkowo przed występami czy konkursami.

Sekcja plastyczna – pracownia ceramiczna zajęcia prowadzone doraźnie przez pracownię ceramiki unikalnej, oraz przez Katarzynę Kurdek ( zajęcia regularne rozpoczną się po znalezieniu osoby prowadzącej)

Mażoretki, sekcja prowadzona przez Kamilę Rzepiela Drgas praca w tej sekcji to zajęcia ogólnorozwojowe, podstawy baletu, rozciąganie, akrobatyka, techniki tańca mażoretkowego w tym praca z rekwizytem: pałka, flaga, buława. Treningi odbywają się 2 razy w tygodniu w 4 grupach wiekowych. (zajęcia  płatne)

Taniec z ogniem  sekcja prowadzona przez Patrycję Kurdek praca w tej sekcji to zajęcia ogólnorozwojowe , doskonalenie technik żonglerskich, akrobatyka, praca z rekwizytem: kije, poi, wachlarze, skrzydła, parzydła, hula hop, kij smoczy, levistick oraz rekwizyty do żonglowania; piłki, obręcze, klaby, diabolo, flowrstick. Treningi odbywają się przed występami.

Zespół Ludowy Wronowianki prowadzony przez Kierownika zespołu  Beatę Wojtkowiak, zespół spotyka się na próby 1 raz w tygodniu przed występami i konkursami organizowane są dodatkowe próby.

Jeżdżący Dom Kultury zajęcia prowadzone w świetlicach wiejskich przez animatora zatrudnionego przez GOK- Henrykę Dul.

Zajęcia teatralne prowadzone przez Katarzynę Kurdek mające na celu przygotowanie przedstawień tematycznych we współpracy z Radą Seniorów,  Młodzieżową Radą Gminy.

Zajęcia kulinarne prowadzone początkowo co dwa tygodnie z możliwością zwiększenia częstotliwości prowadzone przez Katarzynę Kurdek.

Młodzieżowa Rada Gminy realizacja założeń planu pracy MRG opiekun Katarzyna Kurdek.

Rada Seniorów realizacja planu pracy RS opiekun Lilla Różańska

 

Planowane przedsięwzięcia na rok 2020

 

Planowane jest utworzenie sekcji dedykowanej dla chłopców np. modelarskiej, oraz klubu gier planszowych w przypadku braku zainteresowania zostaną podjęte próby utworzenia innych zajęć.

Realizowany będzie grant pod nazwą Piękna zdrowa i zadbana, w ramach którego odbędzie się cykl warsztatów dedykowanych dla kobiet powyżej 18 roku życia.

Stowarzyszenie Kulturalni z natury we współpracy z GOK będzie realizowało grant pod nazwą przegląd dorobku artystycznego zespołu mażoretek Delicje Niechlów.

Kontynuowana będzie współpraca ze wszystkimi chętnymi do współpracy sołectwami oraz organizacjami pozarządowymi( stowarzyszenia , koła gospodyń oraz grupy nieformalne), planowane jest kontynuacja „jeżdżącego domu kultury” – tzn. GOK będzie obecny we wszystkich miejscowościach gminy podczas realizowanych tam przedsięwzięć oraz będzie inicjował różne wydarzenia.

 Planowana jest również kompleksowa modernizacja w ośrodka oraz jego doposażenie.

Zostaną podjęte próby pozyskiwania środków zewnętrznych  zarówno poprzez składanie wniosków jak i poszukiwanie i pozyskiwanie sponsorów.

Wszystkie przedsięwzięcia i plany  będą realizowane lub modyfikowane w miarę posiadanych i/lub pozyskanych środków finansowych.

                                                                         

                                                                                                                                                                                             Katarzyna Kurdek

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny